ΠΟΝΤΟΣ Στίχοι

Το πασιαπόρτ’

  • από

Αφορισμένον γενεάνδιαβόλ’ γεννεμασέανάλλο αδακές ‘κ’ ετέρεσες‘κ’ εδώκες σημασέαν (Ρεφρέν)Σιπ-σιπ κι άμον ελαίακι άμον αυλακί τσιχρίτεςάμον αυλακί τσιχρίτεςκι άμον καπανί σεβντιάνος Λάσκεσαι άμον τεκιντίντα νύχτας ‘κι… Περισσότερα »Το πασιαπόρτ’

Ναϊλί εμάς και βάϊ εμάς (Πάρθεν η Ρωμανία)

  • από

Ναϊλί εμάς και βάι εμάςοι Τούρκ’ την Πόλ’ επαίρανΕπαίραν το βασιλοσκάμ’κι ελλάεν αφεντίαΜοιρολογούν τα εκκλησίας,κλαίγ’νε τα μαναστήριακι Αϊ – Γιάννες ο Χρυσόστομονκλαίει δερνοκοπισκάται.Μη κλαις, μη… Περισσότερα »Ναϊλί εμάς και βάϊ εμάς (Πάρθεν η Ρωμανία)

Χαρίκλη μ’ τα ιδρώματα σ

  • από

Χαρίκλη μ’ τα ιδρώματα σ’,διαμαντένια τα δάκρυα σ’,’ίντανε σέλια και νεράσου Τορταλί’/ση Φάλαινας τα στράτας Ση παρχάρ’ τα τσιμενόπανα έμ’νε έναν οξέανέκλωθα τα κλαδόπα μου,αρνί… Περισσότερα »Χαρίκλη μ’ τα ιδρώματα σ

Ποτάμια τρέχ’νε εμπροστά μ’

  • από

Λέγ’ νε τ’ ομμάτια σ’ έμορφα,Τον κόσμον ‘κ’ εχωρούνε,Άμα εμέν αν ορωτούν,‘κι εξέρ’νε να τερούνε Αν ερωτάς θα λέγω σεΓιατί είμαι χολιασμένοςΠοτάμια τρέχ’νε εμπροστά μ’Κ’… Περισσότερα »Ποτάμια τρέχ’νε εμπροστά μ’

Οντες ριγας

  • από

Να έσ’νε σο παρχάρ’ δεντρόνκ’ εγώ ραχί χιονόπονελί(γ)ουμ’νε κ’ επότιζατη ρίζα σ’ τριγωνόπο μ’ Ο ήλιον πα να βζίεταιμ’ εθαρρείς θα τρομάζωπουλί μ’ με τ’… Περισσότερα »Οντες ριγας

Ο Θεός-ι-μ’

  • από

Ο ΘΕΟΣ-Ι-Μ’ Έρ’ται και μερών’, το καρδόπο μ’ θα λαρών’και τη νύχτας τα φαρμάκια θα γομώνω μανουσάκια. Έρ’ται και θαρρώ, άμον παρχαρί’ νερόν,ασ’ σα τέρτια… Περισσότερα »Ο Θεός-ι-μ’