Θράκη Στίχοι

Τσιρτσιλιάγκος

  • από

Κι τσιρτσιλιά κι τσιρτσιλιάγκους στην κουπράκι τσιρτσιλιάγκους στην κουπρά βγήκι για ν’ αγαπήσειΤουν γλέπ’ αλ’πού τουν γλέπ’ αλ’πού κι γέλασιτουν γλέπ’ αλ’πού κι γέλασι κι… Περισσότερα »Τσιρτσιλιάγκος