Θράκη Στίχοι

ΚΥΡΑ ΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ

  • από

Στου έρημου κοιμούμι κυρά δασκάλισσαστου έρημου κοιμούμι κυρά δασκάλισσα,στου έρημου κοιμούμι κι ονειρεύουμιστου έρημου κοιμούμι κι ονειρεύουμι. Ήρθι ένα πουλάκι κυρά δασκάλισσαήρθι ένα πουλάκι κυρά… Περισσότερα »ΚΥΡΑ ΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ

ΡΑΝΤΟΥ

  • από

Μουρ’ Ράντου, µουρ’ µικρή, Ράντου ραβουνιασµέν΄,ξέπλιξι τα µαλλιά σ’ κι φκιάσι ίσ΄κιλου,ίσ΄κιλου ’πού καρεά κι απού λιφτουκαρεάνα κάτσουν τ’ αρχόντια να µιτρήσουν τ’ άσπρα,να µιτρήσουν… Περισσότερα »ΡΑΝΤΟΥ

Νιάτα μου

  • από

Γκιζἐρισα, πιρπάτησα, τα νιάτα μ΄να χουρτάσου,κι πάλι δεν τα χόρτασα κι χουρταμόν δεν τα΄χου,νιάτα μου γκιζιαρισμένα, νιάτα μου πιρπατημένα.Δεν ήσαν συ, ν-αϊγόρι μου , πως… Περισσότερα »Νιάτα μου

αλεξης ανδρειωμενος

  • από

 Aλέξης αντρειωμένος – κι ο μικρο-Kωσταντίνος Mαζ’ έτρουγαν, μαζί έπιναν, μαζί χαροκοπιούνταν*.Kει πότρουγαν κει πόπιναν και κει π’ χαροκοπιούντανλαλιά τ’ς ήρθι ‘πού του Θιό, λαλιά… Περισσότερα »αλεξης ανδρειωμενος

Μηλίσσω

  • από

Μωρ μηλίσσω πως κοιμάσι μοναχήΔεν κοιμούμι μοναχή, ‘γω ‘χουν άντρα γκαϊταντζή‘Γω ‘χουν άντρα γκαϊταντζή και *μπασιάκου **φιουρτζήΚαι μπασιάκου φιουρτζή, ‘γω ‘χου δώδικα αϊγουρί‘Γω ‘χου δώδικα… Περισσότερα »Μηλίσσω

Χατζούδα Δέσπω

  • από

Ειν΄του Σουφλί-μουρή Δέσπω μου-ειν’ του Σουφλί τρανό χουργιότρανό κι πινιμένου-μουρή Δέσπω μου-τρανό κι πινιμένου-Σουφλιουτούδα μουκαμιά Ρουμιά-μουρή Δέσπω μου-καμιά Ρουμιά δεν τούρκιψι,καμιά κι δεν του κάνει-μουρή… Περισσότερα »Χατζούδα Δέσπω