Στην Κοξαρέ

  • από

Στην Κοξαρέ κουφοβροντά 
και στς Ατσιπάδες βρέχει 
πουλάκι μου πως σ’ αγαπώ 
κανείς δεν το κατέχει.