Ρυθμική συγκρότηση και απεικόνιση των τραγουδιών της Ηπείρου

γενικότερη θεώρηση των δημοτικών τραγουδιών μέχρι πρόσφατα γινόταν από
διάφορες οπτικές γωνίες. Μία από αυτές βασίστηκε στη λογοτεχνική αξία των κειμένων τους,
που είχε σαν αποτέλεσμα να παραλειφθούν όλες εκείνες οι προσεγγίσεις και αναφορές που
καταδείκνυαν τη συνολική αξία και λειτουργία των τραγουδιών, ως μέσου έκφρασης στα
πλαίσια της κοινωνίας και του κοινωνικού χώρου* Άλλοτε η διαίρεση των τραγουδιών σε
κατηγορίες γινόταν με βάση τη φιλολογική προσέγγιση και άλλοτε η σκιαγράφηση ενός
μουσικού χάρτη, όταν επιχειρήθηκε, πραγματοποιήθηκε με βάση τη γεωγραφία. Το ίδιο
συνέβη και στην περίπτωση της Ηπείρου**. Η διαίρεση αυτή ήταν και ο οδηγός για να
περιγράψουν οι μελετητές τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Έως και σήμερα
οι έρευνες και οι μελέτες για την ηπειρώτικη μουσική βασίζονται στο τραγούδι ως αυτόνομη
μουσικοποιητική σύνθεση. Ωστόσο, στην εργασία αυτή η έρευνα εστιάζεται στο ρόλο του
ρυθμικού στοιχείου.
Στις προφορικές παραδόσεις το ρυθμικό στοιχείο κρίνεται και είναι βασικό, και αυτό
γιατί συνδέει τη μουσική πράξη με το χορό και αποτελεί δομικό στοιχείο της μουσικής
υπόστασης. Δηλαδή, η μουσική πράξη εμπεριέχει το μελωδικό υλικό (κλίμακες, μουσικές
φράσεις, γλυστρίματα, ποικίλματα, κ.τ.λ.), τα όργανα (ενορχήστρωση), το κείμενο (ποιητικό
κείμενο) και φυσικά το ρυθμό, αφού στην πλειοψηφία τους οι παραδόσεις αυτές είναι
χορευτικές.
Ο ρυθμός στη μουσική της Ηπείρου μπορεί να ορίσει από μόνος του κάποια
χαρακτηριστικά της μουσικής της Ηπείρου, και αυτό φαίνεται έκδηλα αν ανατρέξει κανείς
στο σύνολο της εργασίας αυτής. Το ρυθμικό στοιχείο αποτελεί βασικό συστατικό και
προσδιοριστικό στοιχείο της ηπειρωτικής μουσικής. Ο στόχος και σκοπός της εργασίας αυτής
είναι μια εκτενής παρουσίαση (μέσω κυρίως του παραρτήματος) της ρυθμικής συγκρότησης
της μουσικής της Ηπείρου και το αν υπάρχουν και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ρυθμικά
μοτίβα της ηπειρώτικης μουσικής. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη εργασία χαρακτηρίζεται από
ένα αντικείμενο μελέτης που δεν έχει απασχολήσει την μουσικολογική, και όχι μόνο, έρευνα
μέχρι και σήμερα.
Ερευνώντας και καταγράφοντας το σύνολο των ηπειρώτικων ρυθμικών μοτίβων, δε
θα φωτίσουμε μόνο τη γενική εικόνα του μουσικού χάρτη της Ηπείρου αλλά θα
παρουσιάσουμε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηπειρωτικής μουσικής. Το εγχείρημα
αυτό βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην άντληση πληροφοριών από τις δισκογραφικές πηγές της
ηπειρωτικής μουσικής παραγωγής.

Ετικέτες:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *