Ποιος τον κάνει ετούτο γάμο

  • από

Φίλοι μου κι αν με ρωτάτε
ποιος τον κάνει ετούτο γάμο.

Ποιος τον κάνει ετούτο γάμο, 
τον τρανό και τον μεγάλο.

Ο πατε καλοί μου φίλοι
ο πατέρας μου τον κάνει.

Ο πατέρας μου τον κάνει, 
με το μήλο με το ρόιδο.

Με το μήλο με το ρόιδο
και μ’ αυτον τον κόσμο όλο.

Η μανού καλοί μου φίλοι
η μανούλα μου τον κάνει.

Η μανούλα μου τον κάνει, 
με το μήλο με το ρόιδο.

Με το μήλο με το ρόιδο
και μ’ αυτον τον κόσμο όλο.

Τ’ αδερφά καλοί μου φίλοι
τ’ αδερφάκια μου τον κάνουν.

Τ’ αδερφάκια μου τον κάνουν, 
με το μήλο με το ρόιδο.

Με το μήλο με το ρόιδο
και μ’ αυτον τον κόσμο όλο