ΠΟΙΑ ΣΚΥΛΑ ΜΑΝΑ ΤΟ ΛΕΓΕ

  • από

Άιντε ποια μάνα σκύλα το βρε το `λεγε
όρε τ’ αδέρφια δεν πονιούνται

Άιντε τ’ αδέρφια σκίζουν τα βρε τα βουνά
όρε κι οι αδερφές τους κάμπους

Άιντε κι η μάνα σκίζει γιε μ’ τη θάλασσα
όρε ν’ ωσπού ν’ ανταμωθούνε

Άιντε σαν πήγαν γιε μου κι ανταμώσανε
όρε σ’ ένα χρυσό γιε μου τραπέζι

Άιντε χρυσά μαντήλια βγα βρε βγάλανε
όρε τα δάκρυα γιε μου σκουπίζουν