Πετροπέρδικα

  • από

Μοιάσε της πετροπέρδικας
της αηδονολαλούσας
που κάνει δεκαχτώ πουλιά
κανένα δεν αρνιέται. 

Κι αν πέσει και πάρει ο αετός
ένα από τα πουλιά της
κάνει καιρό να πιει νερό, 
θολώνει και το πίνει.

Κι όπου εύρει μαύρη καψαλιά
θα κάτσει να βοσκήσει 
κι όπου εύρει μαύρο κούτσουρο
θα κάτσει να λαλήσει.