Παπάς βαρεί τα σήμαντρα

  • από

Αχ παπάς βαρεί, βαρεί τα σήμαντρα, 
τα σήμαντρα.

Ωρε δε σ’ είδα εψές και σήμερα, 
και σήμερα.

Αχ παπάδες κάνουν, κάνουν αγιασμό, 
μωρέ αγιασμό.

Ωρε στον κρυσταλλένιο σου λαιμό, 
μωρέ το λαιμό.