Ο χαλασμός της Νάουσας

  • από

Τρία πουλάκια αμάν αμάν καθόντανε,

τρία πουλάκια αμάν αμάν καθόντανε,

στης Νάουσας το κάστρο,

Μακρυνίτσα μου

καημό που ‘χει η Καρδίτσα μου.

{Επωδός}

ένα μήλο κι αμάν κι άλλο μήλο κι αμάν

βράδιασα και που θα γείρω

Το ‘να κοιτάει κι αμάν αμάν τα Βοδινά,

το ‘να κοιτάει κι αμάν αμάν τα

Βοδινά και τ’ άλλο Σαλονίκη,

Μακρυνίτσα μου

καημό που ‘χει η Καρδίτσα μου.

Το τρίτο το κι αμάν αμάν μικρότερο,

το τρίτο το κι αμάν αμάν μικρότερο,

μοιρολογεί και λέγει,

Μακρυνίτσα μου

καημό που ‘χει η Καρδίτσα μου.

Μας πάτησαν κι αμάν αμάν τη Νάουσα,

μας πάτησαν κι αμάν αμάν τη Νάουσα,

την πολυξακουσμένη,

Μακρυνίτσα μου

καημό που ‘χει η Καρδίτσα μου.