Ο Φυλακισμένος

  • από

Φυλακισμένος βρίσκομαι και βαροδικασμένος
μα η σκέψη γίνεται πουλί και φεύγει απού το κάστρο
και τριγυρίζει λεύθερη σε όρη και λαγκάδια.
Γροικά κουδούνια στσι κορφές κι αηδόνια στσι μπαξέδες
θωρεί και κείνη π’ αγαπά