Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης «ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»

  • από

Ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης «ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» ιδρύθηκε το 1978 από πρόσφυγες Πόντιους δεύτερης και τρίτης γενιάς.
Έχει σήμα τον Πόντιο Ακρίτα Πολεμιστή και τα μέλη του ανέρχονται περίπου στα 900.
Η διοίκηση ασκείται από ενδεκαμελές συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι τριετής.
Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του κορυφαίου οργάνου του Ποντιακού Ελληνισμού της
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
Διαθέτει ιδιόκτητη στέγη επί της οδού Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης.

Βασικοί σκοποί του συλλόγου του είναι: Η μελέτη της ποντιακής ιστορίας και λαογραφίας. Η έρευνα του ποντιακού λαϊκού βίου και πολιτισμού. Η πραγματοποίηση διαφόρων λαογραφικών, πολιτιστικών και μορφωτικών εκδηλώσεων βάση κυρίως του ποντιακού ιστορικού και λαογραφικού υλικού. Η διατήρηση και συνέχιση των ποντιακών ηθών και εθίμων, τραγουδιών και χορών. Προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του ο σύλλογος ίδρυσε και λειτουργεί τα παρακάτω τμήματα:

α) Το Τμήμα Ραδιοφωνικού Σταθμού
β) Το Τμήμα Θεατρικού εργαστηρίου.
γ) Το Τμήμα Νεολαίας.
δ) Το Τμήμα Γυναικών.
ε) Το Τμήμα Εκμάθησης Ποντιακών Χορών.
στ) Το Τμήμα Παραδοσιακής Χορωδίας
ζ) Το Τμήμα Μουσικού εργαστηρίου παραδοσιακών οργάνων.
η) Το Τμήμα Εκθετηρίου.
θ) Το Τμήμα Αιμοδοσίας.
ι) Το Τμήμα Αλληλοβοήθειας.
ια) Το Τμήμα Διαχείρισης Οπτικοακουστικού Υλικού.
ιβ) Το Τμήμα Διαδικτύου.

Ποντιακο Γλεντι

14 Μαρ 2020, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης , διοργανωτής: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης «ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» Χορός Νεολαίας…