Ο Ρόβας

  • από

Ο Ρόβας ε Ρόβα μ’ ξεκίνησε, 
μες την Βλαχιά να πάει, 
γεια στο Ρόβα μου, 
μες την Βλαχιά να πάει, 
πάπια χήνα μου, να ‘χεις το κρίμα μου. 

Νύχτα σελώνει ο Ρόβας τ’ άλογα, 
νύχτα τα καλυβώνει, 
γεια σου Ρόβα μου, 
νύχτα τα καλυβώνει, 
πάπια χήνα μου, να ‘χεις το κρίμα μου.

Βάζει τα πε τα πέταλα χρυσά, 
καρφιά μαλαματένια, 
γεια σου Ρόβα μου, 
καρφιά μαλαματένια, 
πάπια χήνα μου, να ‘χεις το κρίμα μου.