Ο Κωνσταντάκης

  • από

Άιντε ο Κωσταντής, παιδιά μ’ ο Κωσταντάς, 
ο μικρο Κωνσταντίνος, Κωνσταντάκη μου, 
ο μικρο Κωνσταντίνος, λεβεντάκη μου.

Άιντε τρεις χρόνους επερπάτησε, 
να βρει καλή γυναίκα, Κωνσταντάκη μου, 
να βρει καλή γυναίκα, λεβεντάκη μου.

Ωρέ να βρει ψηλή, μωρέ να βρει λιανή, 
να βρει καγκελοφρύδα, Κωνσταντάκη μου, 
να βρει της αρεσειάς του, λεβεντάκη μου.

Ψάχνει σ’ όλα τα Γιάννενα
και σ’ όλο το Ζαγόρι, Κωνσταντάκη μου, 
και σ’ ολο το Πωγώνι, λεβεντάκη μου.

Μωρέ βρήκε ψηλή, αχ βρήκε λιανή, 
βρήκε καγκελοφρύδα, Κωνσταντάκη μου, 
βρήκε της αρεσειάς του, λεβεντάκη μου.

Άιντε τρεις χρόνους γράφουν τα προικιά, 
και τρεις τα πανωπροίκια, Κωνσταντάκη μου, 
και τρεις τα πανωπροίκια, λεβεντάκη μου.