Ντούλας

  • από

Τίνος μανούλα θλίβεται, 
τίνος μανούλα κλαίει, 
του Ντούλα η μάνα θλίβεται, 
του Ντούλα η μάνα θλίβεται
του Ντούλα η μάνα κλαίει, 
σήμερα Ντούλα’ μ Πασχαλιά.

Ώρε σήμερα Ντούλα’ μ Πασχαλιά, 
σήμερα πανηγύρι, 
σήμερα αλλάζουν οι γαμπροί, 
ωρε σήμερα αλλάζουν οι γαμπροί, 
κι οι πεθερές τις νύφες, 
και συ Ντούλα’ μ στη φυλακή.