Ντελή παπά

  • από

Κούγω τον άνεμο κι αχάει, 
μωρέ παπά αχ Ντελή παπά.
Τον κούγω να μαλώνει, 
Ντελή παπά λεβέντη.
Τον κούγω να μαλώνει, 
Ντελή παπά λεβέντη.

Με τα βουνά εμάλωνε, 
μωρέ παπά αχ Ντελή παπά.
Και με τα δέντρα ηχούσε, 
Ντελή παπά λεβέντη.
Και με τα δέντρα ηχούσε, 
Ντελή παπά λεβέντη.

Εσείς βουνά των Γρεβενών, 
μωρέ παπά αχ Ντελή παπά.
Και πεύκα του Μετσόβου, 
Ντελή παπά λεβέντη.
Και πεύκα του Μετσόβου, 
Ντελή παπά λεβέντη.

Εσείς καλά αχ τον ξέρετε, 
μωρέ παπά αχ Ντελή παπά.
Αυτόν τον παπά Γιώργη, 
Ντελή παπά λεβέντη.
Αυτόν τον παπά Γιώργη, 
Ντελή παπά λεβέντη.

Που ήταν μικρός στα γράμματα, 
μωρέ παπά αχ Ντελή παπά.
Μικρός στα πινακίδια, 
Ντελή παπά λεβέντη.
Μικρός στα πινακίδια, 
Ντελή παπά λεβέντη.

Και τώρα στα γεράματα, 
μωρέ παπά αχ Ντελή παπά.
Αρματολός και κλεφτής
Ντελή παπά λεβέντη.
Αρματολός και κλεφτής
Ντελή παπά λεβέντη.