Μυρίζουν οι βασιλικοί, ριζίτικο

  • από

Μυρίζουν οι βασιλικοί
μυρίζουν κι οι βαρσάμοι
μα σαν μυρίζει ο φρόνιμος 
βαρσάμια δε μυρίζουν, 
βαρσάμια ουδέ βασιλικοί
ουδέ καρεφυλλάτα
Μυρίζει εκειά που πορπατεί
μυρίζει εκειά `που στέκει