Μπούλκω-λαγιαρνί

  • από

Έβγα Μπούλκω μ’ στο μωρέ στο βουνό, 
έχω λόγια να μωρέ να σου πω.
Να του πεις ωρε να του πεις τ’ αφέντη σου, 
να του κάψεις ωρε να του κάψεις την καρδιά.
Κλέφτες βγήκαν μωρέ βγήκαν στα βουνά.
Κλέφτες βγήκαν στα βουνά, για να κλέψουν άλογα, 
κι άλογα δεν βρήκανε, προβατάκια πήρανε.
Πήρανε το λαγιαρνί, που ‘χε το χρυσό μαλλί, τ’ ασημένιο το κουδούνι, 
μας το πήρανε και πάει, μωρέ πάει βλαχούλα μ’ πάει.