Μπουλονάσαινα

  • από

Μας ήρθε η άνοιξη πικρή
μωρ’ Μπουλονάσαινα.
Το καλοκαίρι μαύρο, μας ήρθε κι ο 
μας ήρθε γιέ μου κι ο χεινόπωρος.

Μας ήρθε κι ο χεινόπωρος
κυρά Φραγκούλαινα.
Πικρός φαρμακωμένος, οι κλέφτες κα 
μωρέ οι κλέφτες κάνουν γιε μου, σύναξη.

Οι κλέφτες κάνουν σύναξη 
μωρ’ Μπουλονάσαινα.
Αυτοί οι Νταβελαίοι πατήσανε 
μωρέ πατήσανε γιέ μου τρία χωριά.

Πατήσανε τρία χωριά
κυρά Φραγκούλαινα.
Τρία κεφαλοχώρια, τη Βίτσα, το 
τη Βίτσα γιέ μου το Τσεπέλοβο.

Τη Βίτσα, το Τσεπέλοβο
μωρ’ Μπουλονάσαινα.
Το έρημο Σκαμνέλι, πήραν μανα 
πήραν μανάδες γιέ μου με παιδιά.