Μια όμορφη γειτόνισσα

  • από

Μια όμορφη, μια όμορφη, άιντε, 
μια όμορφη γειτόνισσα, έλα.

Μια όμορφη γειτόνισσα, 
κακούργα δολοφόνισσα.

Τρεις χρόνους που, τρεις χρόνους που, άιντε, 
τρεις χρόνους που την αγαπώ, έλα.

Τρεις χρόνους που την αγαπώ, 
μα δεν μπορώ να της το πω.

Και άλλους τρεις, και άλλους τρεις, άιντε, 
και άλλους τρεις δεν κοινωνώ, έλα.

Και άλλους τρεις δεν κοινωνώ, 
για της αγάπης τον καημό.