Μια ωραία βοσκοπούλα

  • από

Άιντε μιαν ωραία βοσκοπούλα έβοσκε τ’ αρνιά, 
μωρέ μιαν ωραία βοσκοπούλα έβοσκε τ’ αρνιά.

Άιντε σ’ ένα πράσινο λιβάδι στην ακρογιαλιά, 
μωρέ σ’ ένα πράσινο λιβάδι στην ακρογιαλιά.

Άιντε κυνηγός που κυνηγούσε πέρασε από κει, 
μωρέ κυνηγός που κυνηγούσε πέρασε από κει.

Άιντε καλημέρα βοσκοπούλα τι ζητάς εδώ, 
μωρέ καλημέρα βοσκοπούλα τι ζητάς εδώ.

Άιντε έχασα τα πρόβατά μου κι ήρθα να τα βρω, 
μωρέ έχασα τα πρόβατά μου κι ήρθα να τα βρω.