Μια μάνα απόψε μάλωνε

  • από

Ωρε μια μανα απόψε, 
μια μανα απόψε μάλωνε.

Μια μανα απόψε μάλωνε, 
μαλώνει με τον γιο της.

Ωρε στα ξένα γιόκα μ’, 
στα ξένα γιόκα μ’να μην πας.

Στα ξένα γιόκα μ’να μην πας, 
και απ’ το χωριό μην φεύγεις.

Ωρε στα ξένα μανα, 
στα ξένα μανα δε θα βρεις.

Στα ξένα μανα δε θα βρεις, 
τον πόνο σου να κλάψεις.