Με πήρε το παράπονο

  • από

Ορέ με πήρε το παράπονο
Ορέ με πήρε το παράπονο
και το βαρύ το κλάϊμα

ορέ και κάθομαι και τραγουδώ
ορέ και κάθομαι και τραγουδώ
της ξενιτιάς τα ντέρτια(το πόνο)

ορέ άκουσε
ορέ άκουσε μια λυγερή
ορέ άκουσε μια λυγερή
κι αυτή ορέ ξενιτεϊμένη