Μάνα και γιος – Ο ήλιος βασιλεύει με σημάδι

  • από

Ο ήλιος βασιλεύει
με σημάδι
όμορφο νιο πηγαίνανε 
στον Άδη
με ρόδα και μ’ ανθούς
τόνε στολίζουν
δεξά μεριά του Άδη
τον καθίζουν

Κι η μαύρη μάνα του
τόνε γνωρίζει
σημώνει δίπλα του
και τον αγγίζει

Υγιέ μου ήντα γυρές
σ’ αυτά τα μέρη
όπου `ναι καψερά
χωρίς αέρι

Ήρθα να ιδώ τη μάνα μου
το φως μου
που `φυγε κι έχω μείνει 
αμόναχός μου

Για γύρε γιε μου άμε
στον απάνω
μα έμαθα `γω
και δίχως σου
και κάνω