Κόσμε χρυσέ

  • από

Κόσμε χρυσέ, κόσμε αργυρέ, κόσμε μαλαματιένε,
κόσμε και ποιος σε χάρηκε και ποιος θα σε κερδίσει,
μα εγώ κοσμέ σε χάρηκα μα δεν θα σε κερδίσω,
πεζός περπάτου στα βουνά, στσι κάμπους καβαλάρης, διοματάρης.

Θα σε γλεντώ ψεύτη ντουνιά, μα δεν κατέχω ως πότες,
ωσότου θα ‘ναι σφαλιχτές του κάτω κόσμου οι πόρτες.