Κρυφά για σένα θα πονώ

  • από

Αμάν, αμάν
Κρυφά για σένα θα πονώ, θα πονώ
αχι, αχι 
Κρυφά για σένα θα πονώ και φανερά θα λιώνω, 
Αμάν, αμάν και φανερά θα λιώνω.

Αχι, αχι
δε με πονείς κι άνθρωπος δε θα φανταστεί, θα φανταστεί
αχι μωρό μου, 
κι άνθρωπος δε θα φανταστεί πως έχω αγάπης πόνο
αααα μέσα μου αχ, πως έχω αγάπης πόνο.

Πονώ και, πονώ και τον πόνο μου
πονώ και, πονώ και τον πόνο μου δε λέω σε κανένα, 
δε λέω σε κανένα, 
κρυφά μ’αρέ κρυφά μ’αρέσει να πονώ
αμάν, αμάν
κρυφά μ’αρέσει να πονώ αφού πονώ για σένα, 
αφού πονώ για σένα, 
κρυφά μ’αρέσει να πονώ αφού πονώ για σένα.