Κέρνα μας

  • από

Εμείς εδώ δεν ήρθαμε κέρνα μας, κέρνα μας,
Εμείς εδώ δεν ήρθαμε κέρνα μας, κέρνα μας

Να φάμε και να πιούμε άιντε να κερνά να καλοπερνάς,
να φάμε και να πιούμε άιντε να κερνά να καλοπερνάς

Μόνο σάς αγαπούσα με κέρνα μας, κέρνα μας,
μόνο σάς αγαπούσα με κέρνα μας, κέρνα μας

Κι ήρθαμε να σάς δούμε άιντε να κερνά να καλοπερνάς,
κι ήρθαμε να σάς δούμε άιντε να κερνά να καλοπερνάς

Σας φέραμε γλυκό κρασί κέρνα μας, κέρνα μας,
σας φέραμε γλυκό κρασί κέρνα μας, κέρνα μας

Κι ήρθαμε να το πιούμε άιντε να κερνά να καλοπερνάς,
κι ήρθαμε να το πιούμε άιντε να κερνά να καλοπερνάς

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κέρνα μας

Εμείς εδώ δεν ήρθαμε κέρνα μας, κέρνα…

Αλατσατιανή

Στ’ Aλάτσατα στην Παναγιά, X2στ’ αγιόδημ’ από…