Επήραν πάλι το Μαριώ

  • από

Επήραν πάλι το Μαριώ
πέντε έξι χουβαρντάδες
και πάνε να γλεντήσουνε
στους κάτω Μαχαλάδες

Είπα σου μη μπερδεύεσαι
στης ζωνης μου τα κρούσα
γιατί θα σύρεις βάσανα
ως σαν την Αρετούσα

Χωρίς να κάνω έγκλημα
και δίχως να σου παίξω
έκλεισες σκύλα την καρδιά
και μ’ άφησες απ’ έξω

Ως έχει μια κουτσουρολιά
εφύσηξε ο νους της
και δεν ανεμαζώνεται
στο σπίτι του κυρού της

Ως έχει μια κουτσουρολιά
ξανοίγει να με κάψει
ουρανέ μην το δεχτείς
και γη μην το βαστάξεις