Δακρύζω με παράπονο

  • από

Δακρύζω με παράπονο
με πόνο συλλογούμαι
γιατί `ναι όλα μάταια
στον ψεύτη κόσμο απ’ ούμαι.

https://www.youtube.com/watch?v=Fy0mN0-oVOs