Γκαραγκούνα πάει να πλύνει

  • από

Γκα μωρε γκαραγκού 
γκαραγκούνα πάει να πλύνει
γκαραγκούνα πάει να πλύνει
κι ο βοριάς δεν την αφήνει

Τα μωρέ τα ποτά 
τα ποτάμια παγωμένα
τα ποτάμια παγωμένα
τα νερά κρυσταλλωμένα

Α μωρε άστηνε
άστηνε βοριά να πλύνει
άστηνε βοριά να πλύνει
και νυφούλα θε να γίνει

Να μωρέ να τα πλύ 
να τα πλύνει να τ’ απλώσει
να τα πλύνει να τ’ απλώσει
να στεγνώσουν πριν νυχτώσει