Γιούργια

  • από

Άντε θέλησα να κάνω γιούργια
άντε στην ποδιά σου την καινούρια 
Γιούργια γιούργια στα παλιούρια
Γιούργια γιούργια στην ποδιά σου την καινούρια

Άντε θα ορμήσω και θα σε πιάσω
αι ας με δικάσουνε κι όλα ας τα χάσω

Γιούρια γιούργια στα παλιούρια
Γιούρια γιούργια στην ποδιά σου την καινούρια

Μοιάζεις σαν τον ήλιο και σαν το φεγγάρι
λάμπει η ομορφάδα σου σαν μαργαριτάρι

Γιούρια γιούργια στα παλιούρια
Γιούρια γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια