Βασίλης Καρφής

  • από

Διδάκτωρ της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ. Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής. Δάσκαλος και ερευνητής του ελληνικού παραδοσιακού χορού.

Ο Βασίλειος Καρφής του Κωνσταντίνου κατάγεται από το Δίκαστρο Φθιώτιδας. Είναι Διδάκτωρ της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ. Πτυχιούχος του ΤΕΦΑΑ Αθηνών (1985) με δίπλωμα Ειδικότητας Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού. Διορίστηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 1993. Από το 1996 μέχρι το 2004 και από το 2008 μέχρι το 2012 ήταν αποσπασμένος στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών και από 2017 μέχρι το 2019 ήταν αποσπασμένος στη ΣΕΦΑΑ Αθηνών και δίδασκε στα εργαστηριακά μαθήματα κυρίως της Ειδίκευσης «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός» και στο βασικό μάθημα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. Στα ίδια μαθήματα δίδαξε ως μεταπτυχιακός φοιτητής από το 2004 μέχρι το 2008 και τα ακαδημαϊκά έτη 2012-13 & 2013-14. 
Παρακολούθησε παγκόσμια συνέδρια Λαϊκού Πολιτισμού (3ο-13ο & 18ο Δ.Ο.Λ.Τ. ΟΥΝΕΣΚΟ-Β), διεθνή συνέδρια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (5ο, 6ο & 18ο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής), Πανελλήνια Συνέδρια Λαϊκού Πολιτισμού (1ο, 2ο, 3ο ΤΕΦΑΑ Σερρών), 1ο & 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΤΕΦΑΑ Αθηνών και επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής. 
Η/Υ: Κάτοχος πιστοποίησης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.

Επιστημονικές ερευνητικές εργασίες – ανακοινώσεις & δημοσιεύσεις

1.Καρφής Β. (1997). ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ, 5ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή (δημοσίευση ως περίληψη).
2.Καρφής Β., Ζιάκα Μ. (1998). “ΛΙΟΥΓΚΑΤΣΑΡΙΑ” ΚΑΙ “ΚΛΗΔΟΝΑ”: ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΙΜΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 6ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή (δημοσίευση ως περίληψη).
3.Ξιάρχος Γ., Νικηταράς Ν., Κάρδαρης Δ., Καρφής Β., Αλεξανδρή Ζ., Γιαννάκη Σ. (2000). Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΙΣΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΜΕΑΣ, 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή (δημοσίευση ως περίληψη).
4. Κάρδαρης Δ., Καρφής Β., Θεοχάρης Σ. (2004). Προσδιοριστικοί παράγοντες που συντελούν καταλυτικά στη διαμόρφωση και καθιέρωση του τοπικού χορευτικού ρεπερτορίου, 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την έρευνα του χορού, Άργος (δημοσίευση ως πλήρες κείμενο).
5. Καρφής Β., Τυροβολά Β., Κουτσούμπα Μ., Ζιάκα Μ. (2010). ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΟΡΟ. ΔΟΜΙΚΟ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή (δημοσίευση ως περίληψη).
6. Καρφής Β., Κουτσούμπα Μ., Τυροβολά Β., Ζιάκα Μ. (2010).ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΟ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή (δημοσίευση ως περίληψη). 
7. Καρφής, Β., Κουτσούμπα, Μ., Τυροβολά, Β. & Ζιάκα, Μ. (2011). Παραδοσιακά στερεότυπα και δημιουργικότητα: Η περίπτωση του χορού ‘μπαϊντούσκα’, 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αθήνα: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (4-σέλιδη δημοσίευση στο περιοδικό «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ», ΤΕΦΑΑ Αθηνών). 
8. Θεοδωροπούλου Γ., Τυροβολά Β., Καρφής, Β., Γκόλτση Π. & Θεοδωρόπουλος Α. (2011). Έρευνα για την μέτρηση της αλλαγής της διάθεσης των φοιτητών/τριών ύστερα από κινητική δραστηριότητα. Η βιωματική συμμετοχή και η αλλαγή της διάθεσης των φοιτητών/τριών στο μάθημα του Ελληνικού παραδοσιακού χορού, 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (δημοσίευση ως περίληψη).
9. Θεοδωροπούλου Γ., Τυροβολά Β., Καρφής, Β., Γκόλτση Π. & Θεοδωρόπουλος Α. (2011). Βιωματική συμμετοχή και αλλαγή της διάθεσης των φοιτητών στο μάθημα του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αθήνα: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (δημοσίευση ως περίληψη).
10. Καρφής, Β., Κουτσούμπα, Μ., Τυροβολά, Β. & Ζιάκα, Μ. (2012). Αντιθετικά σχήματα στον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Τρόπος σύνθεσης και κατασκευής της χορευτικής φόρμας σε κοινότητες της Δράμας και των Σερρών της Μακεδονίας, 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (δημοσίευση ως περίληψη).
11. Παναγή, Ζ., Κουτσούμπα, Μ.Ι., Καρφής, Β. & Τυροβολά, Β. (2013). Οι Τογιαλίδικοι Ποντιακοί Χοροί στην Ελλάδα και στην Τουρκία Σήμερα, 35ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την έρευνα του χορού, Αθήνα: International Dance Council σε συνεργασία με το Θέατρο Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου» (δημοσίευση ως περίληψη και πλήρες κείμενο σε CD-Rom).

Συγγραφικό έργο

· Καρφής, Β. & Ζιάκα, Μ. (2009). Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός στην Εκπαίδευση. Προτάσεις διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Βιβλιοδιάπλους, 228 σελ., ISBN: 978-960-6873-00-3. Εγκεκριμένο ως σύγγραμμα στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών (2009-2011), στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας και ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής (2010-2012).
· Συμμετοχή με την καταγραφή – κωδικοποίηση των κινητότυπων των χορών του Πόντου στο βιβλίο ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ – Λαογραφικά και Ιστορικά Στοιχεία της Περιοχής, Ζουρνατζίδης Ν. (2013), ISBN: 978-618-80638-0-8, Αθήνα: Χορευτικός Όμιλος Ποντίων «Σέρρα».
· Συμμετοχή με την καταγραφή – κωδικοποίηση των κινητότυπων των χορών της Τερπνής Σερρών στο βιβλίο ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ, Τουλάκης Γ. (2014), Αθήνα.
· Σημειώσεις, μουσικοκινητικές αναλύσεις – κωδικοποίηση των χορών που διδάσκονται στα εργαστηριακά μαθήματα της Ειδίκευσης «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός», ΤΕΦΑΑ Αθηνών.

Μέλος κριτικών επιτροπών: Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες Παραδοσιακού Χορού: Θεσσαλονίκη 2000, Τύρναβος 2001, Ηράκλειο και Αθήνα 2002, Λιβαδειά και Αθήνα 2003, Ναύπλιο 2007.

Κοινωνική προσφορά – Επαγγελματική δραστηριότητα

Διδασκαλία σε χορευτικούς ομίλους – τοπική αυτοδιοίκηση: Υπεύθυνος Ομάδας Ελληνικού Λαϊκού Χορού Δήμου Καλλιθέας από το 1989 μέχρι το 2014. Υπεύθυνος του Χορευτικού Ομίλου «ΕΙΡΗΝΗ» Ηρακλείου Αττικής (1988-2014). Υπεύθυνος της Χορευτικής Ομάδας του ΤΕΦΑΑ Αθηνών (2009-2012). Υπεύθυνος, μαζί με τη σύζυγό του Μαρία Ζιάκα, του νεοσύστατου Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου «Χοροπαιδεία». Συνεργασίες κατά καιρούς με άλλους φορείς.

Επιμορφωτικό έργο

Υπήρξε εισηγητής στα παρακάτω επιμορφωτικά σεμινάρια: 
Χοροί Βορειοανατολικού Αιγαίου, παραλίων Μικράς Ασίας και Καππαδοκίας, Χορολογική Εταιρεία Πατρών 1998. 
Χοροί Θεσσαλίας, Σκύρος 1998. 
«Μουσικοκινητική ταυτότητα των Κυκλάδων», ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, 1999. 
Χοροί Μακεδονίας, “KLIRONOMIA – HellenicFolkloreinKanada”, Τορόντο Καναδά, 2000. 
Χοροί Μακεδονίας, Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «Λαοδάμας», Κέρκυρα, 2000. 
«Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός στην Εκπαίδευση», Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Ηρακλείου, 2001. 
Εισαγωγική επιμόρφωση καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ΠΕΚ Πειραιά, «Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί του αναλυτικού προγράμματος Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης & μεθοδική διδασκαλία» 2001, 2002, 2003, 2004.
«Ο συρτός και ο μπάλος στις Κυκλάδες», Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή 2002.
Κύκλος Σεμιναρίων Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, Δ΄ Δ/νση Π.Ε. Αθήνας. 
«Η χρήση της μορφολογικής μεθόδου στη διδασκαλία του χορού» και χοροί κεντρικής Μακεδονίας, Χορολογική Εταιρεία Πατρών, 2007. 
«Χοροί Σερίφου και Κύθνου», Θρακική Εστία Βέροιας, Νάουσα 2007. 
«Χοροί Σερίφου και Κύθνου», Ένωση καθηγητών Φυσικής Αγωγής Βορείου Ελλάδος με ειδικότητα «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός», Θεσσαλονίκη 2009. 
Επιμορφωτικό σεμινάριο καθηγητών Φυσικής Αγωγής, 2ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΠΕΠΦΑ, Άνω Λιόσια 2009.
Επιμορφωτικό σεμινάριο καθηγητών Φυσικής Αγωγής, 3ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΠΕΠΦΑ, Δάφνη 2010. 
Εισήγηση: «Η χρήση της μορφολογικής μεθόδου στη διδασκαλία του χορού», Λύκειον των Ελληνίδων Αθηνών, 2010. 
Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές Φυσικής Αγωγής: Δ΄ Διεύθυνση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Αθηνών & Περιφέρεια Πειραιά. Διεύθυνση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου, 2006. Διεύθυνση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 2006, 2008 & 2010. Διεύθυνση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, 2009, 2010. Διεύθυνση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, 2010. Διεύθυνση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, 2011. 
«Χοροί της Κύθνου»: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ «ΑΣΚΑΥΛΟΣ», Γαλάτσι, 2011. 
«Ποικιλομορφία και ιδιαιτερότητες των χαρακτηριστικών χορών της Θράκης. Διδακτική προσέγγιση-Μορφολογική ανάλυση-Εθνογραφικά στοιχεία», Πάτρα: Χορολογική Εταιρεία, 2011. 
α. «Διδακτική προσέγγιση των Χορών της Σερίφου και της Κύθνου» & β. «Η χρήση και η εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου διδασκαλίας για το χορό στην Α΄/θμια & Β΄/θμια Εκπαίδευση», Τρίπολη: 2ο Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών «Αρκαδία 2011», Χορευτικός Όμιλος Τρίπολης, 2011.
«Διδακτική προσέγγιση των χορών της Τζιάς και της Κύθνου», Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2011.
«Η μορφολογική μέθοδος στη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού», ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ «ΑΣΚΑΥΛΟΣ», Εύβοια, 2012. 
«Η εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου στη διδασκαλία του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού στην Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια). Εξειδικευμένα θέματα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού», Λάρισα: ΠΕΠΦΑ, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, 2012. 
«Διδακτική προσέγγιση των χορών από τα ντόπια χωριά Δράμας και Σερρών», Νέα Μάκρη: Τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος, 2012. 
«Ποικιλομορφία και ιδιαιτερότητες των χαρακτηριστικών χορών της Κύπρου. Διδακτική προσέγγιση-Μορφολογική ανάλυση-Εθνογραφικά στοιχεία», Πάτρα: Χορολογική Εταιρεία, 2012. 
«Η χρήση και η εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου στη διδασκαλία του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού. Εφαρμογή στους χορούς της Κύθνου», Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού, Πρόγραμμα κατάρτισης – επιμόρφωσης δασκάλων παραδοσιακού χορού, 2012. 
«Μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας του Ελ. Παρ. Χορού», Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού, Πρόγραμμα κατάρτισης – επιμόρφωσης δασκάλων παραδοσιακού χορού, 2012. 
«Διδακτική προσέγγιση των χορών της Κύθνου», Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού, 2012. 
«Διδακτική προσέγγιση των χορών της Κύθνου», Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, 2012. 
«Διδακτική προσέγγιση των χορών της Κύθνου», Λύκειο των Ελληνίδων Λάρισας, 2012. 
«Διδακτική προσέγγιση των χορών της Κύθνου, Κέας & Νάξου», Λύκειο των Ελληνίδων Δράμας, 2012.
«Η εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου διδασκαλίας στους χορούς της Κύθνου», Αθήνα, ΤΕΦΑΑ Αθηνών, Τομέας Γυμναστικής και χορού, Επιστημονικές ημερίδες: Συναπαντήματα στο Χώρο της Φυσικής Αγωγής, 2013. 
«Διδακτική προσέγγιση των χορών της Κύθνου», Πάτρα: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Πάτρας, 2013.
«Διδακτική προσέγγιση των χορών της Κύθνου», Λουτράκι Αριδαίας: Πολιτιστικός Σύλλογος «Άλμωπες» Αριδαίας, 2013.
«Η εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου στη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού στη Β’/θμια & Α΄/θμια Εκπαίδευση», Διεύθυνση Β’/θμιας & Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Πειραιάς, 2013.
«Η εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου στη διδασκαλία των χορών της Κρήτης» & «Ιδιαιτερότητες, σχήματα και λαϊκά χορογραφήματα στον παραδοσιακό χορό της Κύπρου – Διδακτική προσέγγιση», Λιβαδειά, Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Λιβαδειάς, 2013.
Θεωρητική εισήγηση: «Η εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου στη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού», Μόντρεαλ Καναδά: Λαογραφία 2013.
«Διδακτική προσέγγιση των χορών της Κύθνου», Μόντρεαλ Καναδά: Λαογραφία 2013. 
«Διδακτική προσέγγιση των χορών της Τζιας και της Κύθνου», Καβάλα, Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππων, 2013.
«Η εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου στη διδασκαλία των χορών της Κρήτης», «Ιδιαιτερότητες, σχήματα και λαϊκά χορογραφήματα στον παραδοσιακό χορό της Κύπρου – Διδακτική προσέγγιση» & «Διδακτική προσέγγιση των χορών της Κύθνου», Ρούστικα Ρεθύμνου, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Φορεσιάς, 2013.
«Η εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου στη διδασκαλία των χορών της Κρήτης», «Ιδιαιτερότητες, σχήματα και λαϊκά χορογραφήματα στον παραδοσιακό χορό της Κύπρου – Διδακτική προσέγγιση» & «Διδακτική προσέγγιση των χορών της Κύθνου», Λίμνη Πλαστήρα, Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Καρδίτσας «Μενελαΐς», Άγραφα 2013.
«Η εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου στη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού», Τρίπολη, Συνέδριο ΠΕΠΦΑ 2014.
«Διδακτική προσέγγιση των χορών της Κύθνου», Ηράκλειο, «Χορόσπιτο», 2014.
«Διδακτική προσέγγιση των χορών της Κύθνου», Σκοτίνα, «23 Συνάντηση Χοροδιδασκάλων και στελεχών Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού», 2014.
«Διδακτική και κινητορυθμική προσέγγιση του χορευτικού ρεπερτορίου της Μικράς Ασίας (δυτικά παράλια)», Σκοτούσα Σερρών, 2014.
«Το εννιάσημο ρυθμικό σχήμα στο χορευτικό ρεπερτόριο της Μικράς Ασίας και οι επιρροές του στον ελλαδικό χώρο», Ραφήνα, Σύλλογος Φίλων Πολιτισμού Τεχνών και άθλησης, 2014.
«Διδακτική και κινητορυθμική προσέγγιση του χορευτικού ρεπερτορίου της Μικράς Ασίας (δυτικά παράλια)», Ραφήνα, Σύλλογος Φίλων Πολιτισμού Τεχνών και άθλησης, 2014.
«Η εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου στη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού», Λεμεσός, 2014.
«Η εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου στη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού», Διεύθυνση Β’/θμιας & Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας – Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Α΄ Αθήνας, Ηλιούπολη, 2014.
«Η εφαρμογή της μορφολογικής μεθόδου στη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού», Διεύθυνση Β’/θμιας & Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας – Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Γ΄ Αθήνας, Άγιοι Ανάργυροι, 2014.
«Διδασκαλία και εθνογραφικά στοιχεία των χορών του αναλυτικού προγράμματος της Φυσικής Αγωγής στην Α΄/θμια και Β΄/θμια εκπαίδευση», Διεύθυνση Β’/θμιας & Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας – Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δ΄ Αθήνας, Άγιος Δημήτριος, 2014.
«Διδακτική προσέγγιση του χορευτικού ρεπερτορίου της Κύθνου», 23ο Σεμινάριο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών για δασκάλους και στελέχη Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, Σκοτίνα Πιερίας 2014 (Οργάνωση: Γιάννης Πραντσίδης- Μπάμπης Μούτσελος)

Τιμητική συμμετοχή: Εθελοντικά ως υπεύθυνος Χορευτικής Ομάδας Δήμου Καλλιθέας: τελετή λήξης Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνας (29-8-04).

Διοργανώσεις εκδηλώσεων

Χορευτικές παραστάσεις & ειδικές θεματικές παρουσιάσεις (Δήμος Καλλιθέας). 10 διοργανώσεις: «Γιορτή Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού» (Δήμος Καλλιθέας). Συμμετοχές σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετοχές σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Θεματικές παρουσιάσεις στην τηλεόραση. Ημερίδα «Τοπική Αυτοδιοίκηση & Λαϊκός Πολιτισμός», Καλλιθέα 2010. Συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 2012. Υλοποίηση και παρουσίαση πολιτιστικών προγραμμάτων με θέμα τον ελληνικό παραδοσιακό χορό στην Α’/θμια Εκ/ση (2008-09 & 2012-13).

E-mail: karfisv@otenet.gr 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109960401 & 6945104641

Ετικέτες:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *