Αυγή τσ’ αυγής

  • από

Aυγή τσ’ αυγής, αυγή τσ’ αυγής θα σηκωθώ
’πού του βουνού τη ρίζα, ’πού του βουνού τη ρίζα
να σύρω να να σύρω να ξημερωθώ.

Nα σύρω να ξημερωθώ, βουνό μου στην κορφή σου
να κάμω κύκλο στο βουνό, βολίτα στη μαδάρα
να βρω μια μπέτρα ριζιμιά, να διπλωθώ να κάτσω
ν’ ακούσω γερακιού φωνή και φάλκο να λαλήσει
ν’ ακούσω και την πέρδικα να γλυκοκακαρίσει
ν’ ακούσω πετροκότσυφο.