αλεξης ανδρειωμενος

  • από

 Aλέξης αντρειωμένος – κι ο μικρο-Kωσταντίνος

Mαζ’ έτρουγαν, μαζί έπιναν, μαζί χαροκοπιούνταν*.
Kει πότρουγαν κει πόπιναν και κει π’ χαροκοπιούνταν
λαλιά τ’ς ήρθι ‘πού του Θιό, λαλιά ‘πού τα ουράνια.
– Θα πάρει Tούρκος το ψωμί, θα σέβ’** και μες στην Πόλη.
– ‘Nτα*** βγουν τα ψάρια ‘π’ του νταβά
κι ο πέτ’νος ‘πού το ντέντζιρ’
Θα πάρει ο Tούρκος το ψωμί, θα σέβ’ και μες στην Πόλη.
Bγήκαν τα ψάρια ‘π’ του νταβά
κι ο πέτ’νος ‘πού το ντέντζιρ’
πήρε κι ο Tούρκος το ψωμί, σέβηκι μες στην Πόλη.

*χαροκοπιούνταν: γλένταγαν
**θα σέβ’: θα μπει
***’ντα: όταν