Ήθελα και να κάτεχα

  • από

Ήθελα και να κάτεχα ποιo μήνα θα πεθάνω
ποιαν εβδομάδα του μηνός, ποια μέρα τσ’ εβδομάδος.
Να πάρω τα πελέκια μου, τα σκερπανόγλυφά μου
να μπω εις το περβόλι μας, να το ανακουρταλέψω.
Να βρω τ’ αφράτο μάρμαρο, να το ξεπελεκίσω
να φτιάξω το κιβούρι μου.”